Kan de consument de Woonlastenfaciliteit (WLF) (ongeacht hoe de geldverstrekker deze inricht) meenemen als hij van hypotheekvorm wijzigt?

Woonlastenfaciliteit

Gedurende de looptijd van de WLF mag er van hypotheekvorm gewijzigd worden (zie artikel B2 Voorwaarden & Normen). NHG stelt hier geen additionele eisen aan.