Is het toegestaan dat aanvragers geld lenen bij familie?

Vermogen & Verplichtingen

Ja, dit is geen belemmering voor NHG. De hoofdsom van de lening en de bijbehorende lasten dienen schriftelijk te zijn vastgelegd. De lasten die voortvloeien uit de familielening dienen meegenomen te worden in de toetsing.

Is er ook sprake is van een schenking? Dan dient de schenking schriftelijk te worden vastgelegd in de schenkingsovereenkomst.

Beide overeenkomsten dienen in het hypotheekdossier te worden opgenomen.