Wanneer wordt in het geval van restschuldfinanciering de woning als verkocht beschouwd?

NHG

Bij restschuldfinanciering stelt NHG als voorwaarde dat de oude woning verkocht moet zijn, voordat de nieuwe woning, met restschuldfinanciering, wordt aangekocht. NHG wil daarmee voorkomen dat consumenten in het bezit van twee woningen komen en daarmee een risicogroep worden. NHG ziet daarbij een woning als verkocht, als levering heeft plaatsgevonden. Op dat moment is er geen risico meer op dubbele woonlasten.


Indien de geldverstrekker het verantwoord vindt, is NHG ook bereid de woning als verkocht te beschouwen als de datum waarop de termijn voor de ontbindende voorwaarden afloopt is verstreken. Op dat moment is het zo goed als zeker dat levering zal plaatsvinden.

Vanzelfsprekend zijn dan wel de opschortende voorwaarden van toepassing voor de nieuwe woning. Hiermee neemt namelijk het risico op dubbele woonlasten wel toe. Er bestaat immers een risico dat de verkoop alsnog niet doorgaat. Geldverstrekkers dienen prudent met dit risico om te gaan, zowel in het belang van de geldverstrekker zelf als in het belang van NHG en de geldnemer zelf.