Hoe wordt de hoogte van de provisie berekend bij oversluiten van NHG naar NHG?

Product & Proces

Hoofdsom nieuwe hypotheek (minus evt. opgebouwde waarde welke is ingebracht) – restantschuld oorspronkelijke hypotheek (minus evt. opgebouwde waarde) * de van toepassing zijnde borgtochtprovisie.