114 resultaten

Laat zien:

Brondata wordt (nog) niet door alle geldverstrekkers toegestaan. Kan ik dan wel altijd gebruik maken van brondata voor een aanvraag met NHG?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Wat kan ik als adviseur op dit moment met de ontwikkelingen van brondata?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Waarom staat NHG het gebruik van brondata toe?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 8 okt 2021

Mag ik gezien de ontwikkelingen rondom brondata het UWV-verzekeringsbericht gebruiken in plaats van jaaropgaves?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Wanneer kan een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule ?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Wat is nodig om een beroep op de hardheidsclausule te kunnen indienen?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 12 okt 2021

Waarom is de kostengrens niet gestegen met de prijzen in de woningmarkt?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 15 okt 2021

Wat betekent de kostengrensmethodiek voor starters en andere kwetsbare groepen?

Product & Proces Veelgestelde vragen - 15 okt 2021