Het is de geldverstrekker toegestaan om de zekerheid gedeeltelijk vrij te geven onder de voorwaarde dat de lening wordt afgelost met het bedrag van de door een taxateur vastgestelde marktwaarde vrij van huur en gebruik van het vrij te geven gedeelte. De verplichting tot een taxatie en/of aflossing kan komen te vervallen wanneer het gedeelte van de vrij te geven zekerheid beperkt is.