B1A: Overlijden

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

B1A: Overlijden

  1. Indien een geldnemer komt te overlijden, dient dit via automatische data-uitwisseling bij de stichting te worden gemeld volgens het op de website van de stichting gepubliceerde overzicht onder Datavelden Garantie (kolom consument).