B15: Melding algehele aflossing

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Tijdens de looptijd van een lening met NHG kan er een wijziging van situatie plaats vinden. Er is dan mogelijk een wens om de lening te wijzigen of door een ingrijpende gebeurtenis zal de lening gewijzigd of afgelost moeten worden. In artikelen B staan de mogelijkheden en voorwaarden.

B15: Melding algehele aflossing

  1. De geldverstrekker is verplicht aan de stichting melding te maken van (een) gewaarborgde lening(en) die is (zijn) afgelost. De geldverstrekker meldt dit na aflossing van de lening(en) via automatische data-uitwisseling.

  1. De melding via automatische data-uitwisseling dient het bij de automatische incasso van de borgtochtprovisie toegekende garantienummer met de reden van aflossing en de datum van aflossing te bevatten.

  1. Indien een betaling verwachte verlies is gedaan door de stichting en daarna zowel de lening(en) is (zijn) afgelost als alle (achterstallige) rente is betaald, dan dient de geldverstrekker de betaling verwachte verlies binnen 3 maanden na aflossing van de lening(en) terug te betalen aan de stichting.

Degene met wie de stichting een standaard overeenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen h.o.d.n. Nationale Hypotheek Garantie, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Eén (of meer) geldlening(en), waarvoor de stichting zich borg heeft gesteld, aangegaan door één of meerdere geldnemer(s) met een geldverstrekker. 

De door (een) geldnemer(s) aan de stichting verschuldigde vergoeding voor het verstrekken van een borgtocht.

Toelichting

Alle afgeloste leningen dienen te worden afgemeld onder vermelding van het garantienummer en de datum en reden van aflossing.

Als een betaling verwachte verlies is gedaan, dient deze na algehele aflossing (hoofdsom en rente) te worden terugbetaald.