De geldverstrekker maakt zelf geen aanspraak meer op een betaling verwachte verlies nadat hij de lening of de vordering op de geldnemer uit hoofde van de lening aan een derde heeft overgedragen. Indien een betaling verwachte verlies door de stichting is gedaan en er daarna sprake is van een dergelijke overdracht, dan dient de geldverstrekker de betaling verwachte verlies binnen één maand na die overdracht aan de stichting terug te betalen.