A8: Uitwisseling gegevens

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een borgstelling. In de artikelen A zijn de voorwaarden voor de borgstelling opgenomen.

A8: Uitwisseling gegevens

  1. De Algemene Voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens zijn van toepassing op alle gegevens die tussen geldverstrekker en de stichting in het kader van de overeenkomst van borgtocht worden uitgewisseld.

Toelichting

Tussen de stichting en de geldverstrekkers worden gegevens uitgewisseld die betrekking hebben op de verstrekte garantie, waaronder persoonsgegevens. In het kader van de privacywetgeving is een en ander vastgelegd in “De Algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens”. Deze voorwaarden zijn, net zoals de V&N onlosmakelijk verbonden aan de overeenkomst van borgtocht tussen de stichting en de geldverstrekker.