In afwijking van Norm 6.7.4 mogen toekomstige lijfrentepremies niet worden meegenomen bij de berekening van het toekomstig inkomen uit een lijfrenteproduct.