Deze Norm is alleen van toepassing indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- is.