4.5 Financieringslast

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

In het geval dat er een restschuld overblijft na verkoop van de woning is het onder voorwaarden mogelijk om deze mee te financieren bij de aankoop van de opvolgende woning. De lening waar deze uit voortvloeit moet dan wel met NHG zijn. Alle voorwaarden voor een restschuldfinanciering met NHG lees je in Norm 4.

4.5 Financieringslast

  1. De financieringslast van de restschuldfinanciering en de financieringslast van de lening voor de aankoop van de woning dienen afzonderlijk te worden vastgesteld. De totale financieringslast mag niet meer zijn dan de maximaal toegestane financieringslast (zie Norm 7.1).

    Indien de restschuld is ontstaan in 2017 (datum verkoop woning) wordt de financieringslast vastgesteld volgens Norm 7.1.2. Indien de restschuldfinanciering is ontstaan in of na 2018 (datum verkoop woning) wordt de financieringslast vastgesteld volgens Norm 7.7.