4.4 Reikwijdte borgstelling

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

In het geval dat er een restschuld overblijft na verkoop van de woning is het onder voorwaarden mogelijk om deze mee te financieren bij de aankoop van de opvolgende woning. De lening waar deze uit voortvloeit moet dan wel met NHG zijn. Alle voorwaarden voor een restschuldfinanciering met NHG lees je in Norm 4.

4.4 Reikwijdte borgstelling

  1. De borgstelling voor de lening voor de aankoop van de woning tezamen met de restschuldfinanciering reikt niet verder dan maximaal:

  2. de van toepassing zijnde kostengrens voor woningen (Zie Norm 1.6.1). Indien sprake is van een woonwagen geldt de kostengrens voor woonwagens (Zie Norm 1.6.2);

  3. indien vanwege de restschuldfinanciering de onder lid a. genoemde kostengrens wordt overschreden, dient de geldverstrekker de lasten die voortvloeien uit het gedeelte van de lening dat de kostengrens overschrijdt, in de toetsing te betrekken als overige financiële verplichting (zie Norm 7.3.1, lid d.) en is de borgstelling op het overschrijdende deel niet van toepassing.