4.3 Toepassing restschuldfinanciering

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

In het geval dat er een restschuld overblijft na verkoop van de woning is het onder voorwaarden mogelijk om deze mee te financieren bij de aankoop van de opvolgende woning. De lening waar deze uit voortvloeit moet dan wel met NHG zijn. Alle voorwaarden voor een restschuldfinanciering met NHG lees je in Norm 4.

4.3 Toepassing restschuldfinanciering

  1. Financiering van een restschuld is uitsluitend mogelijk indien:

  2. de restschuld betrekking heeft op de woning die de geldnemer(s) in eigendom had(den); en

  3. de geldverstrekker voor de restschuld geen verliesdeclaratie heeft ingediend; en

  4. de restschuld en de aankoop van de opvolgende koopwoning in één lening wordt opgenomen; en

  5. de datum van het bindend aanbod van de lening voor de aan te kopen woning voor dan wel uiterlijk 1 jaar na ontstaan van de restschuld (datum transport van de woning) ligt.