De totale hoofdsom van de lening mag niet meer zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6). Ook de totale kosten van Norm 3.2.2 a. en e. t/m h. mogen niet meer zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6).