De som van Norm 2.4.1 a. tot en met d. mag niet meer zijn dan de kostengrens voor woonwagens (zie Norm 1.6.2).