1.2 Hardheidsclausule

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

1.2 Hardheidsclausule

  1. NHG kan in zeer uitzonderlijke gevallen afwijking van de Normen toestaan. Indien de gevolgen van handhaving ervan naar het oordeel van NHG voor de aanvrager(s) onevenredige gevolgen zou hebben in verhouding tot het te dienen doel.

  1. Een beroep op de hardheidsclausule kan door de adviseur of geldverstrekker ten behoeve van de aanvrager(s) worden ingediend bij NHG met het formulier ‘Aanvragen hardheidsclausule’ op www.nhg.nl.

De uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8, lid 1, onder b. van de statuten.

Degene die om verstrekking van een Nationale Hypotheek Garantie verzoekt.

Toelichting

Het uitgangspunt is dat door de aanvrager(s) moet worden voldaan aan de Normen 2023-1.

Er zijn echter situaties denkbaar waarbij het strikt naleven van een Norm, in verhouding tot het doel waarvoor de Norm is opgesteld, dusdanig nadelige gevolgen heeft voor de aanvrager(s) dat toepassing van de Norm in het specifieke geval onredelijk is.

Een beroep op de hardheidsclausule is uitsluitend mogelijk indien de aanvrager(s) de onredelijkheid van de afwijzing met bewijsstukken kan/kunnen aantonen. De stichting beoordeelt het beroep op de hardheidsclausule en de uitkomst hiervan wordt schriftelijk aan de indiener medegedeeld. Omdat het hierbij gaat om zeer specifieke en uiteenlopende situaties, is het niet mogelijk hiervan voorbeelden te geven.