1.13 Screening

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

1.13 Screening

  1. De geldverstrekker screent aanvragen voor Nationale Hypotheek Garantie systematisch op signalen die nadere controle of onderzoek rechtvaardigen. 

  1. De geldverstrekker maakt voor het detecteren, onderzoeken, bewijzen en analyseren van (vermoedens en trends van) fraude en criminaliteit systematisch gebruik van beschikbare interne en externe informatiestructuren en –bronnen. Geldverstrekkers doen dit zowel op individueel als op geaggregeerd niveau en binnen de kaders die de wet- en regelgeving de geldverstrekker daartoe stelt.

  1. De geldverstrekker dient geen aanvraag tot Nationale Hypotheek Garantie in als zij van mening is dat dit gezien de bevindingen in het gedane onderzoek een risico vormt voor de veiligheid en integriteit van de geldverstrekker en/of NHG.

Degene met wie de stichting een standaardovereenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.

Toelichting

Ter voorkoming van hypotheekfraude dient de geldverstrekker systematisch te screenen op fraude en andere signalen die het risico voor NHG en/of de geldverstrekker verhogen. Als de geldverstrekker van mening is dat een verstrekking gezien de bevindingen in het gedane onderzoek een risico vormt voor de veiligheid en integriteit van de geldverstrekker en/of NHG, mag er geen lening met NHG  worden verstrekt.