Het is de geldverstrekker toegestaan gedeeltelijk royement te verlenen onder de voorwaarde dat de lening wordt afgelost met het bedrag van de door een taxateur vastgestelde marktwaarde vrij van huur en gebruik van het te royeren gedeelte.