A8: Uitwisseling gegevens

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een borgstelling. In de artikelen A zijn de voorwaarden voor de borgstelling opgenomen.

  • Over de borgtocht                              A1
  • Over vaststelling van de borgtocht      A2, A3, A4 en A5
  • Over dossier en gegevens                   A6, A7 en A8

A8: Uitwisseling gegevens

  1. De Algemene Voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens zijn van toepassing op alle gegevens die tussen geldverstrekker en de stichting in het kader van de overeenkomst van borgtocht worden uitgewisseld.

Toelichting

Tussen de stichting en de geldverstrekkers worden gegevens uitgewisseld die betrekking hebben op de verstrekte garantie, waaronder persoonsgegevens. In het kader van de privacywetgeving is een en ander vastgelegd in “De Algemene voorwaarden inzake de uitwisseling van gegevens”. Omdat deze overeenkomst onlosmakelijk is verbonden aan de V&N is het van toepassing zijn van deze overeenkomst in dit artikel vastgelegd.