5.3 Betaling

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Voor het verstrekken van een lening met NHG zijn er voorwaarden aan de aflosvormen en terugbetaling van de lening. In Norm 5 staat welke mogelijkheden er zijn.

  • Over aflosvormen en maximale verstrekking      Norm 5.1
  • Over terugbetaling                                           Norm 5.2 en 5.3
  • Over extra aflossingen (en tekorten)                  Norm 5.4

5.3 Betaling

  1. Het bedrag aan rente en aflossing dient maandelijks vooraf dan wel achteraf in rekening te worden gebracht.

  1. Er bestaat geen bezwaar tegen betaling voor een langere periode dan een maand, onder de voorwaarde dat sprake is van betaling vooraf.

Toelichting

De rente en aflossing dient maandelijks te worden betaald. Indien er een langere periode wordt toegestaan, kan het bedrag van rente en aflossing zo hoog oplopen dat het risico wordt vergroot dat de geldnemer hierdoor in de betalingsproblemen komt. Doordat de geldverstrekkers over het algemeen maandelijks een automatische incasso hebben, vangt men signalen met betrekking tot betalingsproblemen eerder op.