4.6 Aflosvorm

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

In het geval dat er een restschuld overblijft na verkoop van de woning is het onder voorwaarden mogelijk om deze mee te financieren bij de aankoop van de opvolgende woning. De lening waar deze uit voortvloeit moet dan wel met NHG zijn. Alle voorwaarden voor een restschuldfinanciering met NHG lees je in Norm 4.

  • Over de mogelijkheden               Norm 4.1, 4.2 en 4.3
  • Over de lening                            Norm 4.4, 4.6 en 4.7
  • Over de toetsing                         Norm 4.5

4.6 Aflosvorm

  1. Het gedeelte van de lening dat de restschuld betreft, dient minimaal annuïtair en volledig te worden afgelost waarbij de geldverstrekker dient uit te gaan van de kortst mogelijke looptijd die past binnen de maximaal toegestane financieringslast van de geldnemer(s) en waarbij tevens geldt dat de looptijd van de restschuldfinanciering niet langer is dan de looptijd van het langstlopende leningdeel van de lening voor de aankoop van de opvolgende woning.