De som van Norm 2.5.1 a. tot en met d. mag niet meer bedragen dan de kostengrens voor woonwagens (zie Norm 1.6.2).