C1: Toepassing beheercriteria

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Als je in een lastige woonsituatie terechtkomt na een scheiding, overlijden, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, doet de hypotheekadviseur een beheertoets. Daar komt uit in hoeverre de hypotheeklasten op basis van de actuele situatie betaalbaar zijn. In artikelen C staan de voorwaarden en toepassingen bij de beheertoets.

  • Over de toepassing                                   C1 en C2
  • Over de toetsing                                       C3, C6 en C7
  • Over de aanvrager en inkomen               C4 en C10
  • Over vermogen en verplichtingen           C5, C8 en C9

C1: Toepassing beheercriteria

  1. In situaties waarbij sprake is van een dreigende verkoop zijn - ter beoordeling of de toegestane financieringslast voldoende is om de financieringslast te betalen - de beheercriteria in dit deel van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht van toepassing. De Normen 2021-1 zijn niet van toepassing tenzij hiernaar in dit deel van de Algemene voorwaarden voor Borgtocht wordt verwezen.

het berekende bedrag aan rente en aflossing op basis van annuïteiten met een maandelijkse betaling achteraf, vermeerderd met het bedrag van de erfpachtcanon. 

Toelichting

Ter voorkoming dat een woning onnodig gedwongen verkocht moet worden, dient te worden bezien of de lening betaalbaar is op basis van de beheercriteria.