7.7 Niet fiscaal aftrekbare rente

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Bij de toetsing of de lening betaalbaar is wordt gekeken naar de financieringslast en financieringslastpercentage op inkomen. Hierin wordt onder andere rekening gehouden met het inkomen, financiële verplichtingen, renteaftrek, en toetsrente en looptijd. In norm 7 staan de voorwaarden op welke wijze getoetst wordt.

 • Over de financieringslast                        Norm 7.1, 7.6 en 7.8
 • Over financiële verplichtingen                 Norm 7.3
 • Over de fiscaliteit                                   Norm 7.2 en 7.7
 • Over de toetsing                                    Norm 7.4, 7.5 en 7.9
 • Over toetsing bij woonwagens                 Norm 7.10

7.7 Niet fiscaal aftrekbare rente

 1. De financieringslast van leningdelen waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is, wordt berekend op basis van de volgende formule:

  (Ann x K) x F
  __________________
  FN

  waarbij geldt:

  Ann =     annuïteitenfactor (= 1: an¬p) met een betaling maandelijks achteraf.

  K =          de hoofdsom van het leningdeel waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

  F =          financieringslastpercentage voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente fiscaal aftrekbaar is (zie Bijlage 2a en 2b).

  FN =       financieringslastpercentage voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is (zie Bijlage 2a en 2b).

Toelichting

Bij de vaststelling van de financieringslastpercentages wordt door het Nibud rekening gehouden met de renteteruggave via de fiscus. Indien voor een gedeelte van de lening geen renteteruggave kan worden verkregen, dient met dit leningdeel anders om te worden gegaan dan met het leningdeel waarbij de renteteruggave wel kan worden verkregen.