De marktwaarde vrij van huur en gebruik volgens een taxatierapport (zie Norm 1.7) mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom (zie Norm 1.6). Indien sprake is van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen mag de marktwaarde na uitvoering niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6).