2.4 Aankoop nieuwbouwwoning gebouwd in eigen beheer of zelfbouw

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Bij een woning komen verschillende kosten kijken voor de aankoop en hypotheek. In Norm 2 geven we aan wanneer een aankoop onder NHG gefinancierd kan worden.

  • Aankoop van een bestaande woning               Norm 2.1 en 2.2
  • Aankoop van een nieuwbouwwoning               Norm 2.3 en 2.4
  • Aankoop van een woonwagen                         Norm 2.5 en 2.6

2.4 Aankoop nieuwbouwwoning gebouwd in eigen beheer of zelfbouw

  1. De kosten voor het verkrijgen in eigendom bestaan is gelijk aan de marktwaarde van de woning (zie deel 1: Definities). 

  1. De kosten voor het verkrijgen in eigendom mogen niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens voor woningen (zie Norm 1.6.1).

  1. Indien de grond reeds in eigendom is en de koopsom hiervan dus geen onderdeel uitmaakt van de koop-/aannemingssom, dienen de kosten voor het verkrijgen in eigendom te worden vermeerderd met de toenmalige koopsom van de grond conform de notariële akte van levering. De kosten voor de reeds verworven grond tellen uitsluitend mee voor de berekening van de kosten verkrijgen in eigendom en kunnen derhalve niet worden meegefinancierd in de nieuwe lening.

  1. Voor alle meegefinancierde kosten geldt een depotverplichting (zie Artikel B4 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2021-1). Indien sprake is van inbreng van eigen middelen, dienen deze als eerste te worden aangewend voor de betaling van de eerste termijnen.

  1. Voor een nieuwbouwwoning die wordt gebouwd in eigen beheer of door middel van zelfbouw is een opschortende voorwaarde van toepassing (zie Norm 1.12.1, sub a).

Verkrijgen in eigendom: 1. het verwerven van de eigendom;2. het vergroten van het aandeel in de eigendom; 3. het verkrijgen van recht van een opstal, een recht van erfpacht of een appartementsrecht. 

Toelichting

Indien men een stuk grond aankoopt waarop een woning staat die gesloopt gaat worden kan voor de te slopen woning geen lening met Nationale Hypotheek Garantie worden gekregen aangezien de sloop van de woning wordt beschouwd als het vrijgeven van zekerheden. Nationale Hypotheek Garantie is uitsluitend mogelijk voor de nieuw te bouwen woning en de kosten van de grond. Ook de sloopkosten van de oude woning kunnen niet worden meegefinancierd.