4.7 Melden restschuldfinanciering

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

In het geval dat er een restschuld overblijft na verkoop van de woning is het onder voorwaarden mogelijk om deze mee te financieren bij de aankoop van de opvolgende woning. De lening waar deze uit voortvloeit moet dan wel met NHG zijn. Alle voorwaarden voor een restschuldfinanciering met NHG lees je in Norm 4.

  • Over de mogelijkheden               Norm 4.1, 4.2 en 4.3
  • Over de lening                            Norm 4.4, 4.6 en 4.7
  • Over de toetsing                         Norm 4.5

4.7 Melden restschuldfinanciering

  1. Indien sprake is van een restschuld conform Norm 4.1 dient de geldverstrekker:

  2. de restschuld binnen één maand na ontvangst van de opbrengst van de verkoop van de woning schriftelijk te melden aan de stichting onder vermelding van het garantienummer, de datum van de verkoop van de woning, de verkoopprijs van de woning en het bedrag van de restschuld;

  3. de totale lening voor de aankoop van de opvolgende woning en de restschuld binnen één jaar, te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de restschuld, te verstrekken en conform Artikel A4 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht te melden aan de stichting;

  4. indien financiering van de restschuld niet binnen de gestelde termijn is gerealiseerd (zie Norm 4.3, lid d.) dient de geldverstrekker, conform Artikel B12, alsnog een verliesdeclaratie in te dienen.

Degene met wie de stichting een standaardovereenkomst van borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW ter zake van leningen aan geldnemers heeft gesloten.