4.2 Omvang restschuldfinanciering

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

In het geval dat er een restschuld overblijft na verkoop van de woning is het onder voorwaarden mogelijk om deze mee te financieren bij de aankoop van de opvolgende woning. De lening waar deze uit voortvloeit moet dan wel met NHG zijn. Alle voorwaarden voor een restschuldfinanciering met NHG lees je in Norm 4.

  • Over de mogelijkheden               Norm 4.1, 4.2 en 4.3
  • Over de lening                            Norm 4.4, 4.6 en 4.7
  • Over de toetsing                         Norm 4.5

4.2 Omvang restschuldfinanciering

  1. De restschuldfinanciering mag niet meer bedragen dan de som van:

  2. de nog niet afgeloste hoofdsom van de lening, onder de voorwaarde dat het eventueel meeverbonden opbouwproduct als zekerheid word(t)(en) verpand aan de nieuwe lening voor de aankoop van de opvolgende woning. Indien deze verpanding niet plaats zal vinden, dien(t)(en) de afkoopwaarde(s) van deze zekerhe(i)d(en) alsnog in mindering te worden gebracht op de restschuld;

  3. de bedragen conform Artikel B12A, lid b. tot en met o. van de Algemene Voorwaarden;

  4. 2% over de som van lid a. en b. voor bijkomende kosten.