2.6 Aankoop woonwagenstandplaats

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Bij een woning komen verschillende kosten kijken voor de aankoop en hypotheek. In Norm 2 geven we aan wanneer een aankoop onder NHG gefinancierd kan worden.

 • Aankoop van een bestaande woning               Norm 2.1 en 2.2
 • Aankoop van een nieuwbouwwoning               Norm 2.3 en 2.4
 • Aankoop van een woonwagen                         Norm 2.5 en 2.6

2.6 Aankoop woonwagenstandplaats

 1. De kosten voor het verkrijgen in eigendom van een woonwagenstandplaats bestaan uit:

 2. het laagste bedrag van: 
  - de koopsom (exclusief roerende zaken), of 
  - de marktwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een taxatierapport; 

 3. maximaal 6% over lid a. voor bijkomende kosten.

 1. Norm 2.6.1 a. bedraagt maximaal de marktwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een taxatierapport zoals bedoeld in Norm 1.7

 1. De som van Norm 2.6.1 a. en b. mag niet meer bedragen dan de kostengrens voor woonwagenstandplaatsen (zie Norm 1.6.3).

1. Het verwerven van de eigendom;
2. Het vergroten van het aandeel in de eigendom;
3. Het verkrijgen van recht van een opstal, een recht van erfpacht of een appartementsrecht.
 

Toelichting

Net als bij de aankoop van een woning zijn de bijkomende kosten gemaximeerd op 6% en zijn alleen mee te financieren indien er ruimte is tussen de koopsom en de taxatiewaarde. Ook hier geldt dat de lening niet meer mag bedragen dan 100% van de waarde van de woonwagenstandplaats.