1.10 Energiebesparende voorzieningen en Energiebespaarbudget

Zoek in

waarborgfonds van het WEW (

In het kort

Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er voorwaarden gesteld aan de aanvragers en de woning. In deze norm lees je welke voorwaarden dit zijn.

 • Over de toepassing        Norm 1.1, 1.2 en 1.12
 • Over de aanvragers        Norm 1.3, 1.4, 1.13 en 1.14
 • Over de borgstelling      Norm 1.5 en 1.6
 • Over de woning              Norm 1.7, 1.8 en 1.11
 • Over verbouwing (EBV) Norm 1.9 en 1.10

1.10 Energiebesparende voorzieningen en Energiebespaarbudget

 1. De kosten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen (zie deel 1: Definities van de Algemene Voorwaarden) dienen te blijken uit het taxatierapport.

 1. Wanneer er sprake is van aanvullende energiebesparende voorzieningen bij het financieren van een nieuwbouwwoning, dan dienen de aanvullende energiebesparende voorzieningen te blijken uit een meerwerkovereenkomst.
  Indien er sprake is van een energieneutrale woning of een nul-op-de-meter woning, dan hoeft er geen aanvullende meerwerkovereenkomst aangeleverd te worden.

 1. Indien op de datum van het bindend aanbod nog geen zekerheid bestaat over welke energiebesparende voorzieningen worden getroffen, is het de geldverstrekker toegestaan een energiebespaarbudget (zie deel 1: Definities van de Algemene Voorwaarden) hiervoor te reserveren zonder dat de verbetering is opgenomen in het taxatierapport.

 1. Ten aanzien van energiebesparende voorzieningen geldt een depotverplichting voor het totale bedrag van de investering (zie Artikel B4 van de Algemene Voorwaarden).

Gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), douche-warmteterugwinningsysteem, energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen, warmtepompen, zonnecellen of een combinatie van de genoemde voorzieningen.

Toelichting

Onder energiebesparende voorzieningen worden de voorzieningen verstaan zoals limitatief opgenomen in de definities van de V&N 2021-1. De kosten van de voorzieningen moeten blijken uit een specificatie van de geldnemer of uit een taxatierapport. Een specificatie is een lijst met de voorgenomen energiebesparende voorzieningen, inclusief kosten per maatregel.

Voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen kan extra geleend worden, in relatie tot de waarde van het onderpand (zie Norm 5.1.2) en in relatie tot het inkomen (zie Norm 7.6). Hiertoe moet de geldverstrekker, voor uitbetaling van EBV- gerelateerde facturen uit het bouwdepot, controleren of het facturen betreft voor energiebesparende voorzieningen. Hierbij is het toegestaan om facturen te vergoeden voor energiebesparende voorzieningen die afwijken van de oorspronkelijke specificatie. Voorwaarde daarbij is wel dat ook in de nieuwe situatie de lening minder is dan 106% van de marktwaarde na verbouwing.

Het bedrag in depot dat niet is aangewend voor energiebesparende voorzieningen dient te worden afgelost op de lening.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het EnergieBespaarBudget, hoeft op voorhand geen specificatie aangeleverd te worden als bewijs van de te maken kosten en deze hoeven dus ook niet te blijken uit het taxatierapport. Uiteraard vindt uitbetaling plaats conform Artikel B4.

Onderstaand een overzicht van de verschillen tussen EBV en EBB

Energie Besparende Voorzieningen 

 • De geldnemer weet al welke EBV hij wil treffen.
 • Is onderdeel van het taxatierapport en de waarde van de EBV is opgenomen in de waarde na verbouwing
 • Is opgenomen in de verbouwingspecificatie
 • Mag maximaal 6% boven de waarde van de woning na verbouwing (inclusief EBV) gefinancierd worden.

EnergieBespaarBudget

 • De geldnemer wil EBV treffen, maar hij weet nog niet welke voorzieningen hij wil treffen.
 • Is niet opgenomen in het taxatierapport, financiering is op basis van de (huidige) waarde van de woning vóór uitvoering van de EBB.
 • Er is geen verbouwingsspecificatie nodig voor het EBB, kosten mogen gedeclareerd worden n.a.v. nota’s
 • Mag maximaal 6% boven de waarde van de woning vóór uitvoering van de EBB gefinancierd worden.