Kleine VvE’s helpen verduurzamen

Deze pagina

Oplossingen ontwikkelen samen met markt en overheid

We onderzoeken actief de mogelijkheden om eigenaren van kleine VvE’s te helpen verduurzamen en daarbij ook het achterstallig onderhoud mee te nemen.

Dit doen we samen met de gemeente Den Haag en Rotterdam en de VvE balies in deze gemeenten, omdat de overgrote meerderheid van kleine VvE’s zich hier bevinden. Daarnaast werken we nauw samen met geldverstrekkers en experts op het gebied van VvE’s.   

Verduurzaming VvE’s gecompliceerder, maar net zo belangrijk

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen is het van belang dat alle woningeigenaren goede mogelijkheden krijgen om te verduurzamen. Voor woningeigenaren van appartementen in kleine VvE’s is het vaak moeilijk om te verduurzamen. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Kleine VvE’s zijn vaak onvoldoende georganiseerd en kennen een gecompliceerd besluitvormingsproces. Voor verduurzaming en het aanpakken van achterstallig onderhoud is een gezamenlijk besluit over de maatregelen en investeringen nodig. Woningeigenaren zijn hierbij dus afhankelijk van de andere eigenaren in de VvE, terwijl er vaak sprake is van verschillende of zelfs tegengestelde belangen. Vaak speelt kennis over verduurzaming van het appartementsgebouw ook een rol waardoor verduurzaming niet van de grondkomt. En dat is zonde, want ook woningeigenaren in kleine VvE’s moeten kunnen profiteren van de voordelen van verduurzaming.

Appartementen vormen een groot deel van de Nederlandse woningmarkt. Bijna 1,2 miljoen koopwoningen zijn appartementen die onderdeel zijn van Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Een groot deel daarvan betreft appartementen die verenigd zijn in kleine VvE’s. Veel van deze woningen zijn gebouwd vóór 1970 en hebben een slecht energielabel. Voor deze woningeigenaren geldt dat zij te maken hebben met een hoge energierekening en last hebben van een slecht geïsoleerde woning: de woning is gehorig, verliest veel warmte via dak, muren, ramen of vloer en houdt in de zomer de hitte vast.

Voordelen

  1. Een financieringsoplossing voor woningeigenaren in kleine VvE's kan voor een versnelling zorgen bij het verduurzamen van VvE's in Nederland. 

  2. Door verduurzaming voor kleine VvE's aantrekkelijker te maken, kunnen ook deze woningeigenaren profiteren van de voordelen van verduurzaming: waardebehoud van de woning, wooncomfort en lagere energielasten.

Geef je mening

We werken nauw samen met geldverstrekkers en experts op het gebied van VvE’s. Heb je ideeën over hoe VvE's kunnen verduurzamen? Neem dan contact met ons op. 

Feedback