Pers & Media

Laat zien:

Voor eigenaren appartementen is het lastiger om te verduurzamen

Nieuwsbericht - 13 jan 2022 De subsidies om huizen te verduurzamen zijn per 1 januari verhoogd. Dat is voor veel huiseigenaren welkom nieuws, want met de hard stijgende energieprijzen is je huis verduurzamen een verstandige investering. Toch kunnen een half miljoen appartementseigenaren nog onvoldoende stappen maken naar een groen energielabel.

Stijgende huizenprijzen veroorzaken hogere risico's en minder bescherming

Nieuwsbericht - 13 jan 2022 De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) publiceerde vandaag de kwartaalcijfers, waaruit blijkt dat huizen opnieuw fors duurder zijn geworden. Vanwege de krapte op de woningmarkt betalen mensen hoge prijzen, wordt er veel overboden en moeten beslissingen snel genomen worden.

Samen aan de slag

Carla Muters Nieuwsbericht - 13 jan 2022 In de column op de website Kop-Munt van Munt Hypotheken bespreekt Carla Muters de spanning op de woningmarkt en de wens om hiermee samen aan de slag te gaan. Aandacht voor starters en senioren, maar ook het verkennen van mogelijkheden om alternatieve woonvormen te financieren komen hier aan de orde.

Kwartaalbericht: Aantal kwetsbare consumenten op de woningmarkt stijgt, aandeel NHG daalt

Kwartaalbericht Persbericht - 18 nov 2021 Het aantal NHG-garanties daalde in het derde kwartaal met 21% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Terwijl het aantal consumenten dat kwetsbaar is groeit. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Minder consumenten hebben hierdoor de kans om gebruik te maken van het vangnet dat NHG kan bieden bij financiële problemen. NHG ziet het creëren van extra woningen als een belangrijke oplossing voor deze wooncrisis en is blij dat hier in de rijksbegroting voor 2022 geld voor is gereserveerd.

Private autolease in BKR

Nieuwsbericht - 9 nov 2021 Zoals aangekondigd in de V&N 2022-1 gaat NHG vanaf 1 januari de lasten van private autolease contracten en aflopende kredieten toetsen op werkelijke lasten conform hetgeen in BKR is opgenomen.

Arjen Gielen vertrekt bij NHG en wordt voorzitter bestuur SVn, Carla Muters wordt voorzitter bestuur NHG

Persbericht - 9 nov 2021

Acht op de tien starters ervaart de huidige woningmarkt als ongunstig

NHG voor starters Persbericht - 3 nov 2021 De woningmarkt is krap. Starters hebben het in deze markt nóg lastiger dan andere groepen. Om meer inzicht te krijgen in wie die starters zijn, welke obstakels zij bij hun zoektocht naar passende woonruimte tegenkomen en hoe zij zelf hun situatie zien, is hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

Vanaf 1 januari 2022 gelden gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG

Persbericht - 1 nov 2021 Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat vanaf 1 januari 2022 onder meer toe om een desktoptaxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. Samen met de markt zet NHG zich in voor verantwoorde woonfinanciering om diensten en producten te verbeteren. Daarom gelden vanaf 1 januari een aantal gewijzigde Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG. Voor adviseurs zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Nieuwsbrieven

Kwartaalberichten

Jaarverslagen

Monitor Koopwoningmarkt