Pers & Media

Laat zien:

Kwartaalbericht: Minder verlies en lagere restschulden, maar hogere risicobereidheid consument om een huis te kopen

Persbericht - 23 feb 2022 Het beperkt woningaanbod, stimulerend fiscaal-monetair beleid en lage (hypotheek)rentetarieven leidden tot sterk stijgende huizenprijzen in de laatste maanden van 2021. Consumenten namen meer financiële risico’s om een huis te kopen waardoor zij ook geen gebruik konden maken van het vangnet dat NHG biedt bij financiële problemen.

Uitdagingen en dilemma’s in een dynamische woningmarkt

Nieuwsbericht - 9 feb 2022 NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is volop in beweging. Carla Muters staat aan het roer van de organisatie en zet zich samen met een kleine honderd medewerkers in voor eerlijke en verantwoorde woonfinanciering. En dat is hard nodig. Er spelen immers belangrijke, maar complexe uitdagingen op de woningmarkt. Een gesprek over uitdagingen en dilemma’s, mogelijkheden en samenwerken.

Geen wijziging NHG Voorwaarden en Normen in 2022

Nieuwsbericht - 4 feb 2022 Wij zetten ons samen met de markt in voor verantwoorde woonfinanciering en voeren regelmatig wijzigingen door om diensten en producten te verbeteren. Waar nodig worden de Voorwaarden & Normen (V&N) van NHG aangepast. Uit een interne inventarisatie en in samenspraak met ketenpartners is vastgesteld dat ook in 2022 doorontwikkelingen plaatsvinden, maar het uitbrengen van een 2022-2 versie van de V&N niet nodig is.

Verdubbeling duurzaamheidscijfers NHG in 3 jaar

Nieuwsbericht - 3 feb 2022 NHG signaleert een aanzienlijke toename van het aantal klanten dat verduurzaming in een hypotheek met NHG meefinanciert. Van de ruim 120 duizend woningeigenaren die in 2021 een hypotheek met NHG afsloten, financierden ruim 26 duizend van hen verduurzamingsmaatregelen mee. Een mooie ontwikkeling, maar het tempo moet omhoog. Ongeveer 40 procent van de woningen met een NHG garantie (1,2 miljoen) heeft namelijk nog steeds een energielabel D of lager.

NHG start met vijf marktpartijen een pilot voor duurhuurders

Persbericht - 27 jan 2022 Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG starten gezamenlijk de pilot ‘Duurhuur’. Hiermee willen zij huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid bieden om met verantwoorde maatwerkfinanciering een eigen huis te kopen.

Interview Arthur van de Woestijne

digitalisering NHG Nieuwsbericht - 24 jan 2022 Arthur van de Woestijne, manager dienstverlening bij NHG, besefte zich al jong dat ICT verandering en vernieuwing kon brengen. Dit is ook hoe hij zijn rol bij NHG ziet en invult. Samenwerking en vernieuwing staan hierin centraal.

Meer mensen kunnen nu gebruik maken van de Arbeidsmarktscan

Nieuwsbericht - 24 jan 2022 Consumenten met oudere diploma’s niet geregistreerd in DUO, diploma’s van een particuliere of een buitenlandse onderwijsinstelling kunnen vanaf nu ook gebruik maken van de Arbeidsmarktscan. Dit biedt hen meer mogelijkheden voor het aanvragen van een verantwoorde hypotheek.

Veel huishoudens maken zich zorgen om onbetaalde rekeningen

NHG Nieuwsbericht - 20 jan 2022

Nieuwsbrieven

Kwartaalberichten

Jaarverslagen

Monitor Koopwoningmarkt