Pers & Media

Laat zien:

Hoopvol herstel, met uitdagende dynamiek voor werken en wonen

NHG Nieuws - 20 aug 2021 De Macro Economische Verkenning van het CPB laat zien dat de economie als geheel snel herstelt. De mogelijk langer termijn effecten van corona blijven op de loer liggen en pakken in de verschillende sectoren anders uit.

Monitor koopwoningmarkt: Toenemende krapte

Monitor Koopwoningmarkt Nieuws - 19 aug 2021 Door een mooie samenwerking met de markt en het delen van data is ook dit kwartaal de kwartaalrapportage monitor koopwoningen weer uitgekomen.

Hypotheeksector staat klaar voor klanten met coronagerelateerde hypotheekproblemen

Persbericht - 08 jul 2021 Een specifieke groep huishoudens is door de coronapandemie financieel geraakt door verlies van werk of inkomen, met mogelijke hypotheekproblemen tot gevolg. Het gaat met name om mensen met flexibele inkomens en huishoudens die voor hun inkomen afhankelijk zijn van ondernemingen in getroffen sectoren. Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van de coronapandemie op de hypotheekmarkt door meer dan twintig organisaties uit de hypotheeksector die hun krachten hebben gebundeld.

Door energieke verbinding samen vernieuwen

NHG Nieuws - 24 jun 2021 NHG is getransformeerd naar een organisatie met multidisciplinaire teams op basis van vier strategische pijlers. Kern van het nieuwe leiderschap is samenwerken, inspireren en richting geven, met wendbaarheid om vernieuwingen in woonfinanciering te initiëren. “In de sterk veranderende omgeving maken wij zo maatschappelijk het verschil.”

Per 1 juli wijzigen een aantal Voorwaarden & Normen

Voorwaarden en Normen Persbericht - 26 apr 2021 NHG zet zich samen met de markt in voor verantwoorde woonfinanciering en voert regelmatig wijzigingen door om diensten en producten te verbeteren. Zo staat NHG per 1 juli 2021 onder meer het gebruik van brondata en desktoptaxatiemodellen toe, en wordt het voor bepaalde klanten mogelijk om met hun bestaande aflosvrije lening NHG af te sluiten. Ook als gedurende de looptijd de renteaftrek komt te vervallen.

Telegraaf: ’Met hogere NHG-grens maak je het alleen erger’

kostengrens Nieuws - 15 apr 2021 Journalist Pieter van Erven Dorens interviewde NHG-voorzitter Arjen Gielen voor de Telegraaf: Het verhogen van de NHG-grens lost de problemen op de woningmarkt niet op.

ESB-Slotevent

Nieuwsbericht - 17 mei 2022 Een boek vol ideeën en aanbevelingen voor overheid en marktpartijen om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Vanmiddag is het ESB-slotevent "regie op wonen" met Carla Muters, Arjen Gielen, Madeline Buijs en Peter Boelhouwer.

Ketenbijeenkomst; samen meer mogelijk maken met brondata

NHG actueel Nieuwsbericht - 12 mei 2022 Data delen binnen de hypotheekketen is de toekomst. Daar is de markt het over eens. Steeds meer partijen werken met brondata omdat dit zorgt voor meer snelheid, minder fouten en meer gemak voor de consument.

Hoe gaan meer Nederlanders voor de duurzame keuze?

Nieuwsbericht - 10 mei 2022 Onderwerp van gesprek tijdens de vierde ESB Kennissessie: Verduurzaming van woningen. Hoe kan de kwaliteit van het huidige woonbestand worden verhoogd, met oog op de toekomst? NHG zet zich in om verduurzaming voor consumenten makkelijker en aantrekkelijker te maken. Bij verduurzaming speelt financiering een rol, maar ook – eerder in het proces - de psychologie van keuzes maken.

Hoe wordt het Nederlandse woonbestand aardgasvrij?

Nieuwsbericht - 10 mei 2022 Onderwerp van gesprek tijdens de vierde ESB Kennissessie: Verduurzaming van woningen. Hoe kan de kwaliteit van het huidige woonbestand worden verhoogd, met oog op de toekomst? Het technische antwoord is slechts de helft van het verhaal. Minstens zo relevant zijn de vragen: Hoe krijgen we mensen zo ver? En hoe wordt het gefinancierd?

Kwartaalbericht: Enorme stijging van financiering voor verduurzaming met NHG

Persbericht - 3 mei 2022 Uit de kwartaalrapportage van NHG blijkt een enorme stijging van het aantal financieringen waarbij de mogelijkheid om te verduurzamen is meegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 financierde bijna 30% van de consumenten verduurzaming mee in een hypotheek met NHG. Het percentage consumenten dat dit meeneemt in de financiering voor woningverbetering is zelfs gestegen van 36,8% in 2021 naar 55,5% in 2022.

Huizenprijzen en risico's stijgen

nieuws NHG Nieuwsbericht - 21 apr 2022 De huizenprijzen in ons land stegen vorig jaar veel harder dan in de rest van de Europese Unie. Dat heeft voor veel mensen grote gevolgen. Nieuwsdienst ANP interviewde Tamara Evers (NHG) over deze ontwikkelingen in de ANP ExpertCast.

Waar liggen de oplossingen voor koopstarters?

Nieuwsbericht - 6 apr 2022 Starters worden hard geraakt door de woningcrisis. Wat kan er op korte termijn gedaan worden om de woningmarkt toegankelijk te maken en betaalbaar te houden voor de starter van nu en in de toekomst? Nic Vrieselaar (Macro-econoom Rabobank), Hans Ton (directeur Wonen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Carla Muters (voorzitter Raad van Bestuur NHG) spraken elkaar hierover tijdens de derde kennissessie van ESB op 23 maart.

Is het opnemen van Oekraïense vluchtelingen in huis toegestaan bij een hypotheek met NHG?

Nieuwsbericht - 28 mrt 2022 Vanuit NHG zien we geen bezwaar als consumenten met een hypotheek met NHG op tijdelijke basis onderdak verlenen aan Oekraïense vluchtelingen.

Nieuwsbrieven

Kwartaalberichten

Jaarverslagen

Monitor Koopwoningmarkt