De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) publiceerde vandaag de kwartaalcijfers, waaruit blijkt dat huizen opnieuw fors duurder zijn geworden. Vanwege de krapte op de woningmarkt betalen mensen hoge prijzen, wordt er veel overboden en moeten beslissingen snel genomen worden.

Hierdoor is er minder kans om stil te staan bij de kosten die er nog komen, bijvoorbeeld om de woning te verbeteren en te verduurzamen. Bovendien geeft maar liefst tachtig procent van de woningkopers aan dat zij bij de aankoop niet goed over de gevolgen van bijvoorbeeld een scheiding nadenken.

Het is belangrijk dat mensen voordat ze een woning kopen goed nadenken over de financiële situatie en over de gevolgen van een mogelijke scheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner. Dat zijn natuurlijk geen leuke dingen, maar het is wel belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Hypotheekadviseurs spelen hier ook een belangrijke rol in.

We zien ook dat er vanwege de forse prijsstijgingen steeds minder woningen te koop zijn onder de NHG-kostengrens van 355.000 euro. Tot dit bedrag kan een woningkoper een hypotheek afsluiten met NHG, waarmee een woningeigenaar geholpen wordt als er problemen ontstaan door een scheiding, onvrijwillige werkloosheid of het overlijden van een partner. De systematiek van de NHG-kostengrens loopt achter bij de woningwaarde; dat is een bewuste keuze om de vraag en prijzen niet verder op drijven. In 2021 zijn er minder woningen gefinancierd binnen de NHG-kostengrens dan het jaar ervoor. Vanwege de snelle prijsstijgingen en het geringe aanbod verwachten we dat deze ontwikkeling in 2022 doorzet. Mensen nemen dus meer risico’s op de woningmarkt, terwijl ze minder bescherming hebben.

Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het is goed dat het nieuwe kabinet ambitieuze plannen heeft voor de bouw van meer woningen en voor alternatieve woonvormen. Maar laten we ook aandacht hebben voor de risico's die consumenten nemen, en voor de rol van de markt hierbij. 

Bron: NVM