V&N 2023 Event: vragen en antwoorden

Deze pagina

Erfpacht en kortingconstructies

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

NHG stelt als randvoorwaarde aan een constructie dat nieuwbouwwoningen niet middels biedingen mogen worden verkocht. Hoe weten geldverstrekkers of daar geen sprake van is?

In hoeverre werkt NHG samen met gemeentes of andere aanbieders van constructies?

Bij kortingsconstructies waarbij sprake is van vermogensrisico over het kortingsdeel, is een combinatie met een aflossingsvrij leningdeel niet toegestaan. Hoe is zichtbaar bij een constructie of er sprake is van een vermogensrisico?

Is de verplichte bijsluiter voor consumenten gestandaardiseerd, is daar een voorbeeld van?

Wat is het gevolg van het nieuwe beleid voor bestaande consumenten die al een erfpachtconstructie hebben, wanneer zij willen verhogen, oversluiten of verhuizen?

Gebruik van erfpacht- en kortingsconstructies kunnen in zijn algemeenheid tot prijsstijgingen leiden, hoe kijkt NHG daar tegenaan?

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

Als winst en verlies evenredig verdeeld moeten worden over consument en aanbieder van een constructie, hoe kan dan elke verdeling zijn toegestaan?

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

Wanneer is bekend welke constructies door NHG op basis van het nieuwe beleid zijn geaccepteerd?

Is of wordt HDN ook aangesloten aan de lijst met geaccepteerde constructies? Kunnen de nodige gegevens dus ook via HDN worden aangeleverd voor de NHG toets?

Hoeveel tijd zit er tussen het moment dat NHG een bepaalde constructie heeft beoordeeld en geaccepteerd en het moment dat deze op de lijst komt? Want iedere nieuwe constructie moet dan wel ingebouwd kunnen worden door de geldverstrekker.

Gemeentes met een traditionele erfpacht krijgen een langere overgangstermijn. Stel dat een gemeente in de tussentijd iets verandert in de voorwaarden, hoe wordt dan zichtbaar of het een oude of nieuwe regeling is?

Kan een adviseur te maken krijgen met een constructie in december 2022 nog op de lijst met geaccepteerde constructies staat maar in januari 2023 niet meer?

Bij het toetsen of melden moet de naam van de constructie worden ingevuld. Wat als de betreffende constructie niet meer op de lijst staat, maar dankzij maatwerk wel door NHG wordt geaccepteerd in combinatie met een verhoging of verhuizing?

Welke aantallen verwachten jullie? 

Werkgeversverklaring

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

Vervalt met komst van het nieuwe model het oude model (met geslachtsvermelding)?

Waarom trekt NHG het beleid van niet uitvragen van het geslacht niet door en wordt geslacht in andere documenten nog wel uitgevraagd?

Aanvullende lening tijdens verbouwing

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

Geldt de aanpassing over aanvullend lenen tijdens een verbouwing ook voor nieuwbouwwoningen?

Hoe gaat NHG om met de toevoeging bij nieuwbouw, in de contracten m.b.t. een post die wordt opgenomen i.v.m. kostenstijgingen ( gezien de stijgingen van grondstoffen en energie nu)?

Bouwdepot

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

Moet je opnieuw toetsen als je in plaats van het toepassen van Energiebesparende voorzieningen (EBV) reguliere kwaliteitsverbeteringen uitvoert tijdens de verbouwing?

Moeten we een wijziging van de verbouwingsspecificatie melden via NHG?

Als een wijziging van de verbouwingsspecificatie plaatsvindt, met welke gegevens moet de geldverstrekker dan toetsen?

Als een wijziging in de verbouwingsspecificatie plaatsvindt, moet de geldverstrekker dan wel rekening houden met de kostengrens? Ook als de waarde van de woning door de wijziging juist toeneemt?

Nieuwbouw uniformiteit

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

NHG specificeert niet meer welke kosten onder stichtingskosten vallen. Vallen onder stichtingskosten dan ook bijvoorbeeld plankosten die in Box 3 vallen? / Vallen onder stichtingskosten ook de kosten voor de afbouwgarantie?

Wat vindt NHG van de situatie dat een consument nog geen omgevingsvergunning heeft terwijl de afbouwgarantie al wel is afgegeven?

Bouwkundig rapport

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

Hoe controleert de geldverstrekker dat er geen relatie is tussen degene die rapport opmaakt en taxateur?

Het gebeurt dat de taxateur al gelijk een bouwkundig rapport laat opmaken door een collega. Wordt daar op dezelfde manier naar gekeken?

Waardebepaling t.b.v. aflossingsvrij in beheer

Wordt het aflossingsvrije gedeelte bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Is dan een taxatie nodig voor NHG om te beoordelen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is?

Wordt de mate van aflossingsvrij bij het wijzigen of vervangen van de lening niet vergroot? Dan is een taxatie om aan te tonen wat de oorspronkelijke waarde van de woning is niet nodig.

Mag of moet je de actuele waarde hanteren? Wat doe je bij prijsdalingen?

Is voor het vaststellen van de huidige waarde bij bepaling aflossingsvrije gedeelte ook een modelmatige waardebepaling of desktoptaxatie akkoord?

Op dit moment wordt het aflossingsvrije gedeelte van een lening bij het wijzigen of het vervangen van een lening bepaald door de oorspronkelijke waarde van de woning (op moment van verstrekken van de financiering / verhoging). Vanaf 1 januari mag, bij wijzigen van de lening, uitgegaan worden van de huidige waarde. Jullie geven aan dat ‘met deze wijziging de mogelijkheden om aflossingsvrij te lenen niet worden uitgebreid’. Wat bedoelen jullie daarmee?