Visie op de woning- en hypotheekmarkt

Visie op de woning- en hypotheekmarkt

De woningmarkt; tekort aan woningen, hoge huizenprijzen en doelgroepen die nauwelijks toegang vinden en/of krijgen in deze tijd. Deze problemen worden in tijden van crises, zoals de huidige coronacrisis, nog scherper zichtbaar en vergroot. Maar onze handelsgeest zorgt ook voor innovatieve en vernieuwende ideeën.

Arjen Gielen & Carla Muters over de uitdagingen op de woningmarkt

Met onderwerpen zoals betaalbaarheid en de uitdagingen voor starters en ouderen op de woningmarkt. 

 

Podcast Arjen Gielen - Salem Samhoud

Gedrag, gevoelens en gedachten van leiders in coronatijd.

Arjen Gielen in gesprek met Salem Samhoud over leiderschap in coronatijd en zijn drijfveer om mensen te helpen via onder andere NL2025.

 

De Denktank Toekomst van de Woningmarkt is een initiatief van tien partners, die vanuit verschillende perspectieven op de woningmarkt door een open gesprek, los van belangen, tot vernieuwende en richtinggevende ideeën willen komen over hoe we de Nederlandse woningmarkt beter kunnen inrichten en organiseren.

Minister neemt boek 'Waarden van wonen’ in ontvangst

Namens Denktank Toekomst van de Woningmarkt overhandigden Arjen Gielen, Roel van der Bilt, Katrin Weber en Marja Appelman het boekje ‘Waarden van wonen’ aan demissionair minister Kajsa Ollongren.  
In het boek kijken diverse woningmarktexperts naar out of the box mogelijkheden, gefundeerd op de waarden van wonen.

 

Arjen Gielen: 'In de waarden zit veel meer gezamenlijkheid dan we vaak denken'

Werkboek "Waarden van Wonen"

De Denktank Toekomst van de woningmarkt publiceerde op 4 maart het Werkboek "Waarde van wonen". 
Het boek presenteert voorbeelden van al uitgevoerde analyses van maatregelen op de woningmarkt aan de hand van de waardenbenadering. En het presenteert voorbeelden van al uitgevoerde analyses van maatregelen op de woningmarkt aan de hand van de waardenbenadering. 

Welke waarden zijn belangrijk als we kiezen voor meer rijksregie op ruimtelijke ordening? Of als we meer buiten stedelijk willen bouwen? Denken en praten vanuit waarden helpt om opvattingen beter uit te leggen, sterke argumenten te kiezen en uiteindelijk samen betere besluiten nemen. 

Boek "De toekomst van de woningmarkt"

Het startpunt van het boek zijn de vragen; welke waarden vinden we richtinggevend voor de inrichting van de woningmarkt? En kunnen we die in kaart brengen?

'Mensen moeten zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen.'
'Prijzen op de woningmarkt horen gereguleerd te zijn.' 'Gemengde
wijken zijn belangrijk voor kansarme mensen.

Viisi Talk #32 | Arjen Gielen, NHG | Vaste grond onder de voeten van de starter