Downloads

Logo NHG

Indien u het NHG-logo wilt gebruiken, kunt u dat, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, per e-mail van ons ontvangen.

Voorwaarden:

  1. Gebruik van het logo is uitsluitend toegestaan om de mogelijkheid van NHG voor een hypothecaire lening onder de aandacht van het publiek te brengen;

  2. Het is niet toegestaan op welke wijze dan ook wijzigingen aan te brengen in het NHG-logo;

  3. Het NHG-logo mag niet worden gebruikt als kwaliteits- of erkenningssymbool, of de schijn hiervan opwekken, tenzij en voor zolang het is gerelateerd aan de erkenning als instituut inzake de validatie van taxatierapporten of de goedkeuring van een insolventieverzekering.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) behoudt zich het recht voor het gebruik van het NHG-logo te controleren. Wanneer blijkt dat dit gebruik in strijd is met deze voorwaarden, kan het WEW de aanvrager te allen tijde het gebruik ontzeggen.

Vul hieronder uw e-mailadres in. U ontvangt een e-mail met het NHG logo (.jpg en .eps formaat) als attachment.

Contact