In het Model Taxatierapport Woonruimte 2021 staat een bedrag aan directe kosten. Moet ik deze directe kosten voor NHG verplicht meefinancieren?

Woning(waarde) & Verbetering

Het modeltaxatierapport is gewijzigd, maar de normen van NHG zijn hetzelfde gebleven. Indien de directe kosten meer zijn dan 10% marktwaarde of de taxateur geeft een aanbeveling voor het opstellen van een bouwkundig rapport, dan dient er volgens Norm 1.8.1 een bouwkundig rapport opgevraagd te worden.
Voor NHG kan met tenminste de gemiddelde bedragen van de bandbreedte gerekend worden om te bepalen wat de som van directe kosten is. De geldverstrekker bepaalt of dit voldoende is of dat een volledige bouwkundige keuring wordt verlangd.

Indien er een som directe kosten is, maar deze is kleiner dan 10% van de marktwaarde en er is geen aanbeveling bouwkundig rapport, dan beoordeelt de geldverstrekker of direct herstel en de kosten daarvan aanhouden in depot noodzakelijk is.
Indien een depot noodzakelijk is, dan dienen de kosten hiervan meegeteld te worden in de kostengrens. Indien er sprake is van directe kosten waarvoor de geldverstrekker een depot niet noodzakelijk acht, dan dient de geldverstrekker in het belang van de consument en de borgstelling wel te waarborgen dat de consument in staat is de kosten van direct herstel te financieren, bijvoorbeeld via eigen middelen.