Als de werkgever aangeeft dat het tijdelijke dienstverband opgevolgd wordt door een nieuw tijdelijk dienstverband, hoe gaat NHG dan om met dit nieuwe tijdelijke dienstverband?

Werkgeversverklaring

Het inkomen mag worden meegenomen voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Dat zal in de meeste gevallen te weinig zijn. De bestendigheid van het inkomen kan dan ook worden aangetoond op basis van norm 6.3. Inkomen uit flexibele en/ of overige arbeidsrelatie.
Mogelijk kan de klant ook gebruik maken van de Arbeidsmarktscan.