Hoe dient er te worden omgegaan met studieleningen die nog niet afgelost hoeven te worden? Mag er dan zelf bepaald worden welke wet, looptijd en last er aan de orde is?

Vermogen & Verplichtingen

Voor wat betreft toekomstige verplichtingen verwijzen wij naar de AFM. De AFM stelt dat je rekening moet houden met toekomstige verplichtingen. Je zal dus een redelijke inschatting moeten maken wat de lasten zullen worden en hier dien je mee te toetsen.