Is het correct dat er op inkomen maximaal € 9.000 extra geleend kan worden (gemaximeerd tot 106% van de woningwaarde)?

Verduurzaming (1)

De extra € 9.000 heeft betrekking op wat er extra geleend kan worden op basis van het inkomen en staat los van de waarde van de woning. Wanneer je klant investeert in energiebesparende maatregelen, dan mag het te investeren bedrag tot maximaal € 9.000 buiten de inkomens- en lastentoets worden gehouden. Een voorwaarde is wel dat het toetsinkomen van je klant minimaal € 33.000 is.

Voorbeeld:

Marktwaarde: € 200.000
Investering in energiebesparende maatregelen: € 12.000 (6%)
Toetsinkomen: € 55.000

Doordat de klant € 12.000 in energiebesparende maatregelen financiert, mag € 9.000 buiten de inkomens- en lastentoets worden gehouden. Meer informatie lees je in Norm 7.6 van de Voorwaarden & Normen.