Welk rentepercentage en welke wegingsfactor moet ik hanteren bij het corrigeren van een DUO studielening?

V&N Norm 7 Toetsing

Voor het berekenen van de last van de DUO studieschuld dien je voor NHG te rekenen met die wegingsfactor die hoort bij het rentepercentage en de looptijd die zijn vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat hier om het rentepercentage voor DUO leningen dat is bepaald voor het jaar waarin het bindend aanbod door de geldverstrekker wordt uitgebracht. Die wegingsfactor moet worden gebruikt over de hoofdsom van de DUO schuld. Dit is ook zo in het geval dat het rentepercentage 0% is of als de klant nog niet aflost. Als op de oorspronkelijke hoofdsom al aflossingen zijn gedaan en het maandbedrag daarbij door DUO is aangepast, mag van de verminderde hoofdsom worden uitgegaan. (Zie ook de Toelichting bij Norm 7.3.)