Bij oversluiten: Als de huidige lening met NHG is: mag je dan uitgaan van de kostengrens van het oorspronkelijke moment van afsluiten?

Product & Proces

Nee dat mag niet. De enige mogelijkheid waarbij er niet naar de kostengrens wordt gekeken is als er overgesloten wordt onder Norm 3.1.