Als de klant al NHG heeft maar de som van bestaande lening + uitkoop is hoger dan de kostengrens: kan je dan geen NHG verkrijgen voor de aanvullende lening?

Product & Proces

Dat klopt inderdaad, de totale som mag niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens.