Hoe gaat NHG om met een vast dienstverband waarbij er een 0-uren contract aan de orde is?

Inkomen

Wanneer er sprake is van een nul uren contract met vast dienstverband stel je het brutosalaris op nul. Het inkomen kan namelijk worden opgenomen als overwerk of meer gewerkte uren met voetnoot 4.