Welke documenten heeft de geldverstrekker in ieder geval nodig voor de beoordeling duurhuur maatwerk?

Duurhuur

Naast de gebruikelijke documenten, moet het volgende worden aangeleverd:

  • Een huurcontract waaruit blijkt dat minimaal 36 maanden een woning is gehuurd.
    Bij meerdere huurcontracten in de afgelopen 36-maanden, wordt uitgegaan van het contract met de laagste huur;
  • Het bewijs dat de huur de afgelopen 24 maanden met vaste regelmaat (en zonder achterstanden) is betaald.
  • Het UWV bericht waaruit blijkt dat het huishoudinkomen de laatste 36 maanden stabiel is gebleven.
    Voor zelfstandige/ondernemers voldoet een Inkomensverklaring Ondernemer.
  • Bankafschriften of BKR-gegevens, waaruit blijkt dat het vermogen stabiel is.
    Bij een toename van een krediet of afname spaargeld moet aangetoond worden dat dit niet is gebruikt voor het huishouden of om de huur te betalen.