Kan een klant die een hypotheek op basis van duurhuur heeft afgesloten de lening verhogen?

Duurhuur

Als de klant de hypotheek binnen zes maanden na datum passeren wil verhogen, mag dit op grond van de NHG kaders voor duurhuur worden getoetst. Na deze datum moet aan de reguliere Voorwaarden en Normen voldaan worden.